LOOPBAAN COACHING

Loopbaancoaching voor uw medewerker, die zich wil heroriënteren of in zijn/haar functie wil ontwikkelen.

  • Presteert uw medewerker onvoldoende in zijn/haar functie?
  • Is uw medewerker regelmatig afwezig door ziekte?
  • Is uw medewerker uitgekeken op zijn/haar functie en wil hij/zij iets anders?
  • Staat uw medewerker een uitdagende taak te wachten?

Ik help uw medewerker regie te nemen over zijn/haar eigen ontwikkelingsproces. Dit draagt bij aan het vergroten van het eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid met het doel om betere prestaties te leveren en een happy worker te worden.

Samen met uw medewerker ga ik op zoek naar de oorzaken die ten grondslag liggen aan het huidige gedrag. Op basis van zijn/haar inzichten gaan we oefenen met ander, meer effectief gedrag dat een positieve uitwerking zal hebben op de werkresultaten en het werkplezier.

De coaching is motiverend en actiegericht.

Aan het begin van het coachtraject, tijdens een intakegesprek, stelt u en uw medewerker vast wat u wilt bereiken met loopbaancoaching.

Gedurende het coachtraject werk ik samen met uw medewerker aan het vergroten van het zelfbewustzijn zodat hij/zij meer inzicht en begrip krijgt in eigen talenten, drijfveren, competenties en uitdagingen.

Door het wegnemen van belemmerende factoren, het aanwakkeren van het ‘vonkje’ en de medewerker zelf sturing over zijn proces te laten nemen zal verandering in de oorspronkelijke situatie komen.

Het traject kan worden afgesloten met een evaluatiegesprek tussen u, uw medewerker en mij waarin we vaststellen in welke mate de afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd.