SYSTEMISCH COACHEN

Het ‘nest’ waarin je wordt geboren, de familielijn en familiegeschiedenis  hebben invloed op hoe je in het leven staat, en hoe je functioneert. Binnen het familiesysteem heeft iedereen recht op een plek en alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar, maar soms is de rangorde verstoord waardoor je een plek inneemt die niet perse de jouwe is. Hierdoor kunnen onbewuste patronen ontstaan die je in je huidige leven vaak weer tegenkomt in je werk of relaties. Patronen die helpend zijn en patronen die beperken. En vooral de beperkende patronen maken dat jij je aanpast, geen energie hebt, onrustig of onzeker bent, kortom dat je niet voluit jouw leven leidt en jouw keuzes in vrijheid maakt.

Met behulp van systemisch coachen worden onbewuste patronen weer zichtbaar gemaakt en wordt duidelijk welke plek je binnen dat systeem vervult. En wanneer je dat ziet, kan je ook de plek die jou werkelijk toe behoort innemen zodat ruimte onstaat om verder te gaan.