Een zetje in de juiste richting

“Een zetje in de juiste richting”
27 september 2018

Ik kijk erg positief terug op het coachingstraject dat we samen hebben doorlopen. Nadat we samen de coachingsvragen hadden geformuleerd was je feilloos in staat om mij te motiveren om hieraan te werken. Je hielp me reflecteren op mijn gedrag en dat van mijn omgeving. In vervolggesprekken namen we de ontwikkeling door, waarbij je begrip toonde, maar ook kritisch was op mijn handelen. Hierdoor heb je me meermaals een zetje in de juiste richting gegeven. Na het afronden van het traject kan ik beter met bepaalde situaties omgaan, zonder mezelf te verloochenen.

Dankjewel hiervoor.

Arno Sinjewel, manager