TESTIMONIALS

Al een geruime tijd werk ik samen met Monique aan mijn coaching traject.

Bij Monique voel je je gelijk op je gemak, door haar open houding  voelt  het als een warme deken. Ze  heeft het talent  een ambiance  sfeer  te creëren waarin je jezelf mag zijn, waarbij je wordt uitgedaagd om met jezelf aan de slag te gaan. Monique is scherpzinnig, leest hoe jij je voelt en past daar haar methode om jou te benaderen  op aan.

Haar aanpak  heb ik ervaren als prettig , het geeft richting.  De methode die wordt gebruik maakt het dat de sessies onvoorspelbaar zijn, er is geen  patroon te herkennen van voorspelbare vragen of een repeterend patroon. Haar toegepaste methodiek  maakt de sessies dynamisch zonder het overzicht te verliezen en geeft sturing daar waar nodig.  Ik heb dat als  zeer prettig ervaren. Ze blijft in de lead op het proces tijdens de coaching , daarbij goed oplettend wat jij nodig hebt en weet je te sturen naar de juiste vragen die je gaan helpen.

In haar aanpak weet ze je te prikkelen zonder over de top te gaan, ze voelt heel goed aan wat ze “aanraakt” en wanneer het genoeg is.

Als je inzicht wilt krijgen in jouw manier van communiceren, beperkende overtuigingen wilt doorbreken en of  een zetje in je rug nodig hebt, zijn de sessies met Monique zeker een toevoegde waarde. Daarbij is het ook leuk! Ze leert je te kijken naar jouw communicatie hoe je  contact te maakt met jezelf, patronen te herkennen en deze om te buigen.

Bij het afronden van de sessie heb je het voel dat je “rijker” bent geworden. Open einden worden weggenomen, ze neemt de tijd om er voor te zorgen dat jij “oké “  jouw reis vervolgt vaak met een opdracht of uitdaging  tot je genomen.

 

Tom Kuipers (50), Haarlem, NH IT-professional 29 augustus 2018

Ik kijk erg positief terug op het coachingstraject dat we samen hebben doorlopen. Nadat we samen de coachingsvragen hadden geformuleerd was je feilloos in staat om mij te motiveren om hieraan te werken. Je hielp me reflecteren op mijn gedrag en dat van mijn omgeving. In vervolggesprekken namen we de ontwikkeling door, waarbij je begrip toonde, maar ook kritisch was op mijn handelen. Hierdoor heb je me meermaals een zetje in de juiste richting gegeven. Na het afronden van het traject kan ik beter met bepaalde situaties omgaan, zonder mezelf te verloochenen.

Dankjewel hiervoor.

Arno Sinjewel, manager

27 september 2018

Bij Monique was ik in goede handen om te ontdekken wie ik ben, en waarom ik niet verder kwam. Een situatie waar ik niet gelukkig bij was.  Het ging om leren waardering en vertrouwen in mezelf te krijgen, bewustwording. Met oefeningen en doorvragen konden we hierin stappen zetten. De gesprekken waren soms confronterend en emotioneel maar door haar luisterend oor, betrokkenheid en analyserend vermogen was ieder gesprek mooi en kende vaak onverwachte wendingen.

 

Annelies (58) 5 oktober 2018

Werken met Monique aan persoonlijke en professionele ontwikkeling is gewoon een feest!

Ze begeleidt en motiveert op een hele betrokken, serieuze en warme manier. Met veel aandacht en respect voor de persoon die ze voor zich heeft en het vraagstuk dat op tafel ligt. 

Monique is inhoudelijk scherp: ze voelt uitstekend aan waar het om draait. Stimuleert je gericht om op onderzoek uit te gaan, door goede vragen en uitdagende opdrachten. En speelt ondertussen flexibel in op zaken die onderweg ter sprake komen of waar je tegenaan loopt. Daarbij weet ze op een hele positieve manier je eigen talenten aan te spreken en aan het werk te zetten. 

Terwijl je zelf misschien het gevoel had dat het nog alle kanten uit kon, helpt Monique met zachte hand om richting te wijzen en obstakels te overwinnen. En precies dáár te belanden waar je op dat moment moet zijn: om écht stappen te maken in je eigen denken en doen én met je bedrijf.

Mireille Spits, 49 jaar Masterblender bij De Beleidskeuken 6 november 2018