WORKSHOPS EN KORTE TRAININGEN

Communicatie is datgene wat ons verbindt. Met het gesproken woord en ook non-verbaal laten we aan anderen horen en zien wat we denken en voelen. Soms komen de woorden niet overeen met wat ons lichaam vertelt. Je zegt bijvoorbeeld dat alles helemaal oke is maar je lichaamshouding en hoe je klinkt laten zien en horen dat je eigenlijk boos bent. Daarmee geef je mixed signals af die zowel voor anderen als jouzelf verwarrend zijn.

Hoe je communiceert heeft te maken met hoe je hebt geleerd om te praten en je te uiten binnen jouw systeem van herkomst. En hoe je reageert op anderen wordt beïnvloed door hoe je informatie onbewust filtert. In dat filter zitten onder andere herinneringen, waarden en overtuigingen en besluiten die je als kind hebt genomen over bepaalde situaties. Misschien heb je als kind geleerd dat je beter kunt zwijgen wanneer het ‘spannend ‘ wordt of heb je moeten vechten voor jouw plek waardoor je nu binnen jouw relaties (privé en op het werk) gedrag laat zien dat niet altijd constructief of helpend is.

In onze communicatie met anderen komen we veel van onszelf tegen. Leuke, maar ook minder leuke dingen. En als het spannend wordt, dan kan je zomaar tegenover elkaar komen te staan.

We nemen allemaal op onze eigen manier onze omgeving waar. We kunnen in dezelfde situatie toch allemaal iets anders waarnemen. Doordat we onbewust informatie filteren (en dingen weglaten, vervormen of generaliseren) vormen we een beeld van de situatie die uniek is. En al die unieke beelden komen niet altijd overeen en zo kan in de communicatie ruis ontstaan. Dan begrijpen we elkaar niet of we staan zelfs lijnrecht tegenover elkaar.

De communictie workshops en  korte trainingen zijn gebaseerd op verschillende theorieën zoals NLP, systemisch werken (familie-opstellingen) en transactionele analyse.

Je krijgt inzicht in de verschillende waarnemingsposities en communicatiestijlen. Je leert jouw eigen voorkeursstijl herkennen en hoe je deze op een positieve manier kunt inzetten.

Voor particulieren en het bedrijfsleven worden verschillende tarieven gehanteerd.